Skip to content
Strona główna » Zdrowie » Psychiatria » Choroba dwubiegunowa – bipolar co to? Jakie są objawy choroby dwubiegunowej?

Choroba dwubiegunowa – bipolar co to? Jakie są objawy choroby dwubiegunowej?

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nazywane również choroba afektywna dwubiegunowa, to kompleksowe zaburzenie psychiczne charakteryzujące się naprzemiennymi epizodami obniżonego i podwyższonego nastroju. Stanowi istotne wyzwanie, gdyż wpływa na życie pacjentów w różnych aspektach. Jakie są objawy choroby dwubiegunowej? Bipolar co to?

Co to jest dwubiegunowość?

Dwubiegunówka, w skrócie ChAD, to jedno z istotnych zaburzeń afektywnych, znanych także jako zaburzenia nastroju. Wcześniej określana jako cyklofrenia lub psychoza maniakalno-depresyjna, obecnie stanowi wyraźny problem zdrowia psychicznego, dotykając od 1% do 3% ogólnej populacji na skalę światową. Interesujący jest fakt, że jej początek zazwyczaj ma miejsce przed 35. rokiem życia, a występowanie nie różni się znacząco między mężczyznami a kobietami. Choroba ta charakteryzuje się epizodami niestabilnego nastroju, przeplatającymi manię i depresję. Osoby dotknięte tym schorzeniem doświadczają wahań nastroju, które wywierają wpływ na codzienne funkcjonowanie, relacje i ogólną jakość życia.

Przyczyny dwubiegunówki

Etiologia choroby dwubiegunowej jest względnie dobrze poznana. Czynniki genetyczne mają istotny wpływ na jej rozwój. Ryzyko zachorowania jest wyższe u osób mających bliskich krewnych z historią zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Badania wśród bliźniąt wskazują na genetyczne podłoże tej choroby. Bliźnięta jednojajowe mogą być bardziej podatne na ChAD (do 40% przypadków), w porównaniu do bliźniąt dwujajowych (ok. 5%). Badania nad genami związanymi z chorobą dwubiegunową są nadal prowadzone. Wskazują one na pewne nieprawidłowości, które mogą korelować z występowaniem tego zaburzenia, takie jak zmniejszona ekspresja enzymów odpowiedzialnych za naprawę DNA. Czynniki środowiskowe również odgrywają rolę w rozwoju choroby dwubiegunowej. Obciążenia genetyczne, stresujące wydarzenia życiowe (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy) mogą wpłynąć na wystąpienie pierwszego epizodu choroby.

Depresja dwubiegunowa objawy – dwubiegunówka objawy

Zaburzenia dwubiegunowe objawy

Dwubiegunowość to trudna i często niezrozumiała choroba psychiczna, która manifestuje się w różnorodny sposób. Objawy dwubiegunowości obejmują epizody depresyjne, maniakalne i hipomaniakalne. Przy chorobie, jaką jest dwubiegunowość objawy, mogą być trudne do rozpoznania. Rozpoznanie dwubiegunowości jest często wyzwaniem, ponieważ objawy często są mylone z innymi zaburzeniami. Często pacjenci otrzymują diagnozy depresji nawracającej lub dystymii. Konieczne jest stwierdzenie epizodu maniakalnego lub hipomaniakalnego.

  • Choroba dwubiegunowa – epizody depresyjne charakteryzują się obniżeniem nastroju, anhedonią (utrata zdolności odczuwania radości), spadkiem energii, zaburzeniami snu, apetytu i koncentracji. W ciężkich przypadkach mogą pojawić się myśli samobójcze.
  • Choroba dwubiegunowa – epizody maniakalne przynoszą podwyższony nastrój, nadmierną energię, gadatliwość, impulsywność i często nieodpowiedzialne działania.
  • Choroba dwubiegunowa – epizody hipomaniakalne to łagodniejsza forma manii, charakteryzująca się podobnymi objawami, ale w mniejszym stopniu.

Choroba dwubiegunowa leczenie – jak pomóc osobie z chorobą dwubiegunową?

Choroba dwubiegunowa leczenie – obejmuje farmakoterapię i psychoterapię. Leki normotymiczne, takie jak sole litu, kwas walproinowy, czy lamotrygina, stabilizują nastrój. Leki przeciwpsychotyczne, np. olanzapina, mogą również być stosowane. Leczenie depresji jest skomplikowane ze względu na ryzyko wywołania manii. Psychoterapia, szczególnie w okresach remisji, jest ważna w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Pacjentom i ich rodzinom przekazywana jest psychoedukacja dotycząca choroby, objawów, leczenia i zapobiegania nawrotom. W przypadkach ciężkich epizodów, gdzie istnieje ryzyko samobójstwa lub brak efektów leczenia, hospitalizacja psychiatryczna jest konieczna. Rokowania zależą od indywidualnego przebiegu choroby. Choroba dwubiegunowa nie jest wyleczalna, ale odpowiednie leczenie może utrzymać remisję. Niezbędne jest unikanie czynników wyzwalających epizody oraz skuteczna terapia farmakologiczna i psychologiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *